Stipendit
Oodi Oulujärvelle -konsertissa järjestettävien arpajaisten
sekä muiden Lions Club Vaalan saamien lahjoitusten kautta myönnetään Oodi Oulujärvelle -stipendejä alla näkyvien
stipendisääntöjen puitteissa.
Lahjoitukset tilille FI72 5760 9620 0123 51

Merkitse saajaksi Lions Club Vaala ry/aktiviteettitili; käytä viitettä 20433

Stipendilahjoituksella tuet nuoria heidän poluillaan kohti tulevaisuutta.

T:mi Kolme Aittaa kiittää Lions Club Vaalaa mahdollisuudesta stipendien jakoon ja myös
Vaalan lukion sekä Vaalan yhtenäiskoulun opettajistoa yhteistyöstä.

* Oodi Oulujärvelle -stipendin säännöt (10/2019)

Oodi Oulujärvelle -konsertissa suoritettujen arapajaisten tuotto tai muut lahjoituksina saadut varat lahjoitetaan Lions Club Vaala ry:lle vuosittain jaettavaksi koulujen kevätjuhlassa Oodi Oulujärvelle -stipendeinä Vaalan lukiosta valmistuville ylioppilaille ja Vaalan yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille. Stipendi myönnetään Vaalan lukion ja yhtenäsikoulun opettajien esityksestä musiikin, kädentaitojen tai muun luovan taiteen aktiiviselle harrastalle, esittäjälle tai tekijälle. "Luova hulluus" voidaan katsoa eduksi stipendin saajia valittaessa. 

Jaettavien stipendien yhteisarvo päätetään vuosittain ja ne voidaan jakaa useana pienempänä stipendinä - kuitenkin niin, että määrältään suurin stipendi jaetaan ylioppilaalle. Stipendejä jaetaan vuosittain niin kauan kuin lahjoitettuja varoja on jäljellä. Ko. lahjoitusvarojen loputtua Lions Club Vaala ei ole velvollinen jatkamaan ko. stipendin jakamista.       

Lions Club Vaala ry                                    Pentti Huovinen/Kolme Aittaa